De verschillen binnen de financieringsstromen in de zorg.

De verschillen binnen de financieringsstromen in de zorg.

Iedereen ter wereld zal op een zeker moment een vorm van zorg nodig hebben. 

Maar zoveel miljoenen levens vragen natuurlijk ook om diverse maten van zorg. We hebben allemaal onze eigen problemen en beperkingen en kunnen nooit allemaal precies hetzelfde krijgen.

De een heeft misschien eens per week wat hulp nodig in het huishouden en ander bij het toedienen van een injectie. Alleen al een gezelschapsmaatje kan een vorm van zorg zijn.

Hoe dan ook, elke tak van zorg vraagt om grootmoedig persoon die zich wil inzetten als begeleider, verpleegkundige/verzorgende of maatje. 

In deze blog laten we zien welke financieringsstromen er zijn voor de verschillende vormen zorg.

Je hebt de volgende financieringsstromen in de thuiszorg.

 ZVW, WMO en Wlz. Ben je benieuwd wat waar onder valt? Lees dan Vooral verder!

ZVW, ofterwijl: De Zorgverzekeringswet. Deze wet regelt sinds 1 januari 2006 de zorgverzekering. Iedereen die in Nederland woont of werkt heeft recht op zorg uit de basisverzekering. Binnen het ZVW is er meer ruimte om zelf keuzes te maken uit zorgaanbieders en zorgverzekeringen. Een groot voordeel van deze wet is dat huishoudens met kinderen niet extra hoeven te betalen. Kinderen zijn namelijk tot hun 18e meeverzekerd met de ouders, daarna betalen ze hun eigen zorgverzekering. De basisverzekering dekt een groot aantal gezondheidsrisico’s, hieronder hebben wij een opsomming gemaakt van een paar belangrijke punten.

 • Geneeskundige zorg (eerstelijns zorg) in ziekenhuizen, huisartsen en andere erkende zorgaanbieders
 • Ziekenvervoer
 • Tandheelkundige zorg (voor jongeren)
 • Farmaceutische zorg (medicatie)
 • Persoonlijke verzorging en verpleging via de wijkverpleegkundige (Een wijkverpleegkundige stelt dan een indicatie. Uitgangspunt van de zorgverzekeringswet is dat dit tijdelijk is. Bijvoorbeeld hulp na een operatie.)
 • Kraam- en verloskundige zorg
 • Paramedische zorg (bij bepaalde chronische aandoeningen)
 • Tandheelkundige zorg voor minderjarigen (< 18 jaar)

Dit waren globaal genomen slechts een paar punten. Per zorgverzekering hanteren zij
andere bedragen en andere regelingen, ben jij nu benieuwd wat jouw zorgverzekering voor jou kan betekenen? Neem dan contact met ze op!

WMO, beter bekend als Wet Maatschappelijke Ondersteuning, is sinds januari 2015 in werking getreden. Volgens deze wet moet jouw gemeente er voor zorgen dat je een passende oplossing krijgt om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen wonen. Wanneer je – door ziekte of een beperking woningaanpassingen nodig hebt, mag je aanspraak maken op de WMO. Ook hulpmiddelen (zoals een rolstoel) vallen hieronder. Dit wordt gefinancierd vanuit de gemeente en dient als ondersteuning bij zelfredzaamheid. 

Maar ook participatie, beschermd wonen, huishoudelijk hulp, dagbesteding en thuis begeleiding vallen onder de WMO wet.

Je kan hiervoor een aanvraag indienen bij de gemeente, een WMO-consulent gaat vervolgens een indicatie stellen.

Dit beleid kan overigens per gemeente verschillen. Zo kiest de ene gemeente er voor om de aanvraag telefonisch af te handelen en kiest de andere gemeente er voor om het onderzoeksgesprek bij de aanvrager thuis af te ronden.

Wlz: de Wet Langdurige Zorg regelt zware, intensieve zorg voor kwetsbare ouderen, mensen met een handicap en mensen met een psychische aandoening. Dit wordt allemaal gefinancierd vanuit het zorgkantoor. Iedere regio heeft haar eigen zorgkantoor (regio noord heeft bijvoorbeeld Menzis). Een Wlz-indicatie heb je voor de rest van je leven en geeft zorg bij het verblijf in een instelling of thuis. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een verpleeg- of verzorgingshuis of een woonvorm in de gehandicaptenzorg. Thuis blijven wonen met extra zorg is ook een optie.

Om zorg vanuit de WLZ te krijgen, heb je altijd een indicatiebesluit nodig. Hierin staat welke zorg er nodig is. Dit besluit het CIZ, het CIZ levert overigens zelf geen zorg.

Wanneer kom je nou eigenlijk in aanmerking voor langdurige zorg? Dat lees je hieronder:

 • Als je een aandoening, stoornis of handicap hebt;
 • En als u 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent toezicht nodig heeft. Er moet dus dag en nacht iemand in de buurt zijn of toezicht houden, anders kan er iets ernstig mis gaan;
 • En u deze zorg blijvend nodig heeft (levenslang).

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verzekerd voor de zorg vanuit het Wlz. Hiervoor betaalt u vrijwel altijd ook een eigen risico. Ben jij benieuwd waar jouw zorgvraag onder valt? 
Twijfel dan niet om een berichtje achter te laten!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *