De doelstelling van JustInFlex is onze diensten zo goed mogelijk af te stemmen op de vraag. In welke situatie dan ook!

Justinflex

Wij staan voor
Bezoekers van onze website proberen we een goed beeld te geven van onze organisatie en waar wij voor staan. Bent u verder geïnteresseerd in onze dienstverlening of geïnteresseerd in onze organisatie neem dan gerust contact met ons op of gebruik het webformulier en laat uw gegevens achter zodat wij met u contact kunnen opnemen. Bedankt voor het bezoeken van onze website.
JustInFlex Uitzendbureau

KWalitatief Personeel

Onze sterktepunten

De kwaliteit van ons uitzendpersoneel staat daarbij vanzelfsprekend altijd voorop. Zo wordt door ons een personeelsdossier opgebouwd. In dit dossier worden kopieën van diploma’s, referenties, ondertekend document omgaan met privacy en – indien gewenst – een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) bewaard”.

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat het gedrag van onze medewerker geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel (Screeningsprofiel Gezondheid en Welzijn). Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag en wordt aan JustInFlex op aanvraag verstrekt door het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag (COVOG) dat de verklaring afgeeft namens de minister van Veiligheid en Justitie.

JustInFlex kan heel snel inspelen op de vraag. Ons bestand van uitzendpersoneel is zeer groot en gevarieerd, van verzorgend en verplegend tot en met managementniveau wordt regelmatig gescreend op beschikbaarheid en inzet. Dit betekent dat JustInFlex in zeker 80 tot 100 procent van de gevallen op bevredigende wijze aan de vraag naar een uitzendkracht kan voldoen. Referenties van bedrijven of instellingen kunnen bij ons worden opgevraagd.

JustInFlexCare staat onder leiding van Justin Veenstra. Zowel in de uitvoering van zorg als in het uitzenden van personeel in de zorg heeft Justin een lange staat van dienst: “Ons personeel komt te allen tijde goed beslagen ten ijs, zodat u optimaal kunt profiteren van de aanwezige know-how bij onze uitzendkrachten.

Deel uitmaken van Justinflex?